MENU

消息

News

“巴塔哥尼亞介紹輕井澤健康度假村”檔案分發發佈!

2023.06.18


4月在FM輕井澤播出的「巴塔哥尼亞呈現輕井澤養生度假村」的檔案已在Youtube上發佈!
您可以在輕井澤商店瞭解巴塔哥尼亞的管理理念和資訊!

看看吧 ♪


巴塔哥尼亞推出輕井澤健康度假村(Youtube)
https://youtu.be/YiTQYJARYc8

巴塔哥尼亞輕井澤 (Instagram)
https://www.instagram.com/patagonia.karuizawa/?hl=ja

輕井澤調頻 (惠普)
https://fm-karuizawa.co.jp/

Pickup Site

撿起